JAWAR MAXAMED IYO ICG OO KA DIGAY TALAABADA TPLF

waxaa laga hir galiyay xarun caafimaad magaalada la yiraahdo tol malihid ee ku taala duleedka ila meerayso sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan

waxaa laga hir galiyay xarun caafimaad magaalada la yiraahdo tol malihid ee ku taala duleedka ila meerayso sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badanwaxaa laga hir galiyay xarun caafimaad magaalada la yiraahdo tol malihid ee ku taala duleedka ila meerayso sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badanwaxaa laga hir galiyay xarun caafimaad magaalada la yiraahdo tol malihid ee ku taala duleedka ila meerayso sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badanwaxaa laga hir galiyay xarun caafimaad magaalada la yiraahdo tol malihid ee ku taala duleedka ila meerayso sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badanwaxaa laga hir galiyay xarun caafimaad magaalada la yiraahdo tol malihid ee ku taala duleedka ila meerayso sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badanwaxaa laga hir galiyay xarun caafimaad magaalada la yiraahdo tol malihid ee ku taala duleedka ila meerayso sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badanwaxaa laga hir galiyay xarun caafimaad magaalada la yiraahdo tol malihid ee ku taala duleedka ila meerayso sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badanwaxaa laga hir galiyay xarun caafimaad magaalada la yiraahdo tol malihid ee ku taala duleedka ila meerayso sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *